Welcome To

UMEU

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií a vytvořený s ohledem na úspěch uživatele.

Cílem projektu UMEU (Ukraine Meets EU) je posilnit dovednosti a kompetence ukrajinských migrantů v klíčových odvětvích, které jsou zastoupeny v partnerských organizacích projektu.

Ve spolupráci se španělskou organizací Asociación Building Bridges nabízíme řadu kurzů určené mládeži a dospělým v oblasti pohostinství, které v Madridu, kde naše organizace sídlí, nabízí bohaté pracovní příležitosti. Partnerská organizace Infinity Centrum v České republice, koordinátor projektu, nabízí on-line kurz obsahově zaměřený na agropodnikání v propojení s místním kontextem.

Kurzy projektu UMEU včetně jejich obsahů jsou navrženy tak, aby uživatele seznámily s žargonem a jazykem specifickým pro dané odvětví a sloužily jako cesta k sociální a kulturní integraci.

Vítáme uživatele všech věkových kategorií z našich partnerských komunit, kteří budou mít z našeho projektu prospěch, ať už jako z prvního kroku k zaměstnatelnosti nebo jako doplňkový kurz k jejich stávající kariéře. Připojte se k nám na této cestě za posílením postavení jednotlivců a podpořením příležitostí k integraci a úspěchu!

Asociación Building Bridges je dynamická organizace, která se věnuje podpoře sociální soudržnosti a příležitostí prostřednictvím evropských projektů a programů. Zaměřujeme se na překlenutí digitálních a zaměstnanostních mezer mezi různorodými komunitami mladých dospělých a dospělých. Usilujeme o vytváření inkluzivních online i offline prostředí, kde jednotlivci mohou prosperovat a významně přispívat společnosti. Prostřednictvím spolupráce, vzdělávání a posílení budujeme mosty, které spojují lidi, nápady a zdroje, a tím otevíráme cestu k soudržnější a prosperující budoucnosti pro všechny.

Společnost infinity centrum s.r.o. je jedinou jazykovou společností, která poskytuje své služby
v nejvýchodnější části České republiky, na Jablunkovsku. Úkolem jazykové společnosti v komunitě je vybavit jednotlivce jazykovými, pedagogickými a metodickými dovednostmi potřebnými pro osobní a profesní růst, podporovat kulturní porozumění a mezinárodní spolupráci.

Prostřednictvím kurzů přizpůsobených specifickým potřebám komunity, kterými jsou žáci, studenti, učitelé, lektoři, dospělí, uchazeči o zaměstnání, senioři, společnost infinity centrum podporuje inkluzi a sociální soudržnost odbouráváním jazykových bariér a posilováním vzájemného respektu a porozumění mezi různými skupinami s vysokým důrazem na zvyšování jazykových, IT, metodických dovedností a kompetencí prostřednictvím interpretace kulturního a přírodního dědictví Beskyd. Kromě jazykového vzdělávání slouží infinity centrum jako kulturní ambasador, který při tvorbě vlastních výukových materiálů na míru nabízí vhled do kulturního a přírodního dědictví Beskyd.

Začleněním kulturního a přírodního dědictví Beskyd do jazykových kurzů pomáhá společnost zachovávat a propagovat místní tradice, zvyky, folklór a přírodní památky. Přispívá tak k zachování identity a dědictví regionu pro budoucí generace.

Ltd. infinity centrum využívá technologie a inovativní výukové metody, aby bylo jazykové vzdělávání přístupnější a poutavější pro studenty všech věkových kategorií a prostředí, a podporuje tak celoživotní vzdělávání v rámci komunity.

“Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.”

Přidružení partneři projektu UMEU

A to je důvod, proč jsou do projektu UMEU zapojeni další partneři, kteří projekt přibližují předpokládaným příjemcům.

Do you want to take part of the project?

PŘÍSTUP ZDARMA

30 HODIN

Přístup bez omezení

E-certifikát po absolvování on-line kurzu

icon-1.png

Neomezený přístu

Jděte svým vlastním tempem a v hodinu, která vyhovuje Vám!

icon-2.png

Odborní vyučující

Vysoce kvalitní obsah odborníků z České republiky a Španělska

icon-3-1.png

Kurz zdarma

100% obsah kurzů zdamra

Contact us!

Contenido del Curso